Ankylosing Spondylitisע(AS) הינה מחלה דלקתית כרונית המערבת את מפרקי עמוד השדרה ומפרק העצה והכסל (Sacroiliac joint). חולי AS נמצאים בסיכון מוגבר למחלה קרדיווסקולרית, המיוחס לפעילות יתר דלקתית בדופן כלי דם עורקיים.

מחקר חדש שנערך בהולנד השווה את רמת הדלקת העורקית בחולי AS לעומת הרמה בחולים בריאים, באמצעות PET-CT. מאחר ודלקת עורקית מופחתת על ידי טיפול בסטטינים, החוקרים בדקו בנוסף את ההשפעה של שלושה חודשי טיפול בסטטינים על דלקת עורקית בחולי AS.

במחקר השתתפו 24 חולי AS (גיל ממוצע 44±10, 72% גברים) ללא היסטוריה של מחלה קרדיווסקולרית ו-20 אנשים בריאים בקבוצת הביקורת. קבוצת הביקורת הותאמה לגיל ומין. לחולים עם AS היו רמות HDL נמוכות יותר ורמות CRP גבוהות יותר מאשר בקבוצת הביקורת.

הסיכון למחלה קרדיווסקולרית תוך עשר שנים הוערך כ-2% בשתי הקבוצות.

לחולים בקבוצת ה-AS הייתה עלייה של 20% בקליטת 18F-FDG לעומת קבוצת הביקורת. קבוצת ה-AS טופלה בשלושה חודשים של Atorvastatin במינון יומי של 40 מ"ג ובקבוצה זו נצפתה ירידה משמעותית בערכי LDLי(3.55±1.15 mmol/Lי, -53%) ו-CRPי (5.0 (1.5-9.3) mg/Lי, -58%) מערכי הבסיס שנמדדו לפני הטיפול.

בנוסף, נצפתה ירידה בדלקת בעורק התרדמה מ-1.90±0.30 ל-1.67±0.27 (p=0.009).

מסקנת החוקרים היא, שבחולי AS ללא גורמי סיכון קרדיווסקולריים אחרים יש דלקת עורקית מוגברת המשתפרת לאחר טיפול בסטטינים.

כיום, חולי AS אינם מזוהים כחולים בסיכון ב-guidelines קרדיווסקולריים. נתוני המחקר תומכים בצורך לעדכן את האופן בו מנוהלת מחלה קרדיווסקולרית בחולי AS. ייתכן שבחולים אלו יש צורך בטיפול מוקדם בסטטינים.

מקור:
Van Der Valk, F.M. et al. (2016) Annals of the Rheumatic Diseases. 75, 1848.