בכמה מחקרים שפורסמו בעבר נמצאה קורלציה בין נפח גבוה יותר של מטופלים לעלייה באיכות הטיפול במתאר של acute care. קשר כזה לא תואר עד כה במסגרת טיפול אמבולטורי במחלות כרוניות.

במחקר עוקבה שבוצע באונטריו, קנדה, ושפורסם ב-Annals of Internal Medicine, בוצע מעקב אחר יותר ממיליון מטופלים עם סוכרת שהיו במעקב של 9,014 רופאי משפחה במשך כשנתיים.

החוקרים העריכו לגבי כל רופא מטפל את מספר המטופלים הכללי שלו ואת מספר חולי הסוכרת בהם טיפל באותה תקופה. איכות הטיפול בסוכרת נמדדה ע"י מספר אינדיקטורים שכללו : בדיקת רמות HbA1C, ביצוע בדיקת עיניים, ביצוע בדיקת LDL ,מתן מרשמים לתרופות רלוונטיות (ממשפחת ACE/ARB וסטטינים) וכן adverse events שכללו ביקורים במיון בשל היפוגליקמיה או היפרגליקמיה.

נמצאה קורלציה בין מספר מטופלים כללי גבוה לבין איכות נמוכה יותר בטיפול בסוכרת אצל אותו רופא מטפל. לעומת זאת, אצל מטפלים עם מספר חולי סוכרת גבוה יותר, נמצאה קורלציה לאיכות טיפול גבוהה יותר בחולי הסוכרת.

לאור הממצאים קובעים החוקרים, כי יש לתמוך ולחזק רופאים עם נפח נמוך יחסית של חולי סוכרת בכדי לשפר את איכות הטיפול בחולים אלו.

מקור:
Cheung A, Stukel TA, Alter DA, et al. Primary Care Physiciann Volume and Quality of Diabetes Care. Ann Intern Med. 2017;166(4):240. doi:10.7326/M16-1056